Coördinator werkzaamheden A27 – Gemeente Altena

 • Freelance
 • Part Time
 • Almkerk

Gemeente Altena

Ben jij klaar om een sleutelrol te spelen in de ontwikkeling van een dynamisch infrastructuurproject? En ben jij de verbindende kracht die omgeving en project naadloos samenbrengt? Leid jij de harmonie tussen stakeholders en draag jij mede bij aan een vlotte projectuitvoering? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Rijkswaterstaat is aan de slag met de (voorbereidingen voor de) aanpassing van Rijksweg 27. Op de website www.a27houtenhooipolder.nl vind je nadere informatie over de geplande werkzaamheden.
Circa 10 kilometer van het totale tracé dat wordt aangepast ligt op grondgebied van de gemeente. Er zijn drie aansluitingen (Hank, Nieuwendijk en Sleeuwijk/De Tol) op ons grondgebied gelegen. En aan zowel de zuid- als noordkant van onze gemeente liggen twee bruggen, over respectievelijk de Bergsche Maas en de Merwede, die worden vervangen. Kortom dit vergt nauwe communicatie en afstemming met alle partijen buiten maar zeker ook binnen ons gemeentehuis.

Jouw werk
Als coördinator voor de werkzaamheden vanwege de verbreding van de A27 in de Gemeente Altena zorg jij dat alle betrokkenen binnen de gemeente (zowel bewoners en bedrijven alsook medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie) voorbereid zijn op wat er staat te gebeuren, welke gevolgen dit voor hen heeft en hoe de negatieve effecten zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. Jij zorgt ervoor dat de betrokken collega’s over de relevante informatie beschikken die nodig is om te komen tot adequate advisering op gebied van verkeer, wegen, riool, water maar ook openbare ruimte, openbare verlichting, (cultuur)historie, landschap. Jij bent de verbindende kracht tussen al die verschillende disciplines en filtert de informatie.
Je speelt een cruciale rol bij het managen van de relaties met belanghebbenden en het waarborgen van een soepel verloop van het project binnen de vastgestelde planning en gemeentelijke budgetten. Jouw expertise ligt in het analyseren van de omgeving en het identificeren van relevante stakeholders en hun belangen. Je werkt proactief aan het oplossen van eventuele knelpunten en het vinden van consensus tussen betrokken partijen zowel intern als ook extern. Jij bent namens de Gemeente Altena het gezicht naar buiten toe. Daarmee fungeer jij als aanspreekpunt voor de aannemerscombinatie ALSÉÉN en Rijkswaterstaat en de overige bij de werkzaamheden betrokken partijen. Voorts ben jij aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie voor alles wat samenhangt met de werkzaamheden aan de A27.

“Als Coördinator A27 ben jij samen met de collega’s binnen het cluster mobiliteit van ons team Ruimtelijk Beheer verantwoordelijk voor een optimale mobiliteit. Een en ander passend binnen de vier doelen die in onze vastgestelde mobiliteitsvisie zijn opgenomen: een veilig, bereikbaar, duurzaam en leefbaar Altena. Kortom een dynamische klus” – Jos Bleijlevens, Programmamanager Mobiliteit.

Taken en verantwoordelijkheden: 

 • Opstellen en uitvoeren van een strategisch plan voor het stakeholdermanagement met de diverse stakeholders tijdens het A27-verbredingsproject
 • Identificeren van alle relevante interne en externe belanghebbenden, zoals lokale gemeenschappen, bedrijven, weggebruikers, milieugroepen en overheidsinstanties.
 • Opbouwen en onderhouden van duurzame relaties met de belanghebbenden om een goede samenwerking en communicatie te waarborgen.
 • Beheren van informatiestromen en het tijdig en adequaat informeren van de stakeholders over projectontwikkelingen, planningen, mogelijke hinder en maatregelen alsook over inhoudelijke issues.
 • Monitoren van de omgeving om vroegtijdig potentiële issues en risico’s te signaleren en hierop anticiperen.
 • Met de belangen van Altena in het vizier in overleg met Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie ALSÉÉN
 • Organiseren van overleggen, bijeenkomsten en workshops om feedback te verzamelen, zorgen en vragen van stakeholders aan te horen en deze in overleg met ALSÉÉN en/of Rijkswaterstaat zo snel mogelijk op te lossen.
 • Het vertegenwoordigen van de Gemeente Altena in overleggen met andere betrokken partijen, zoals provinciale overheden, Rijkswaterstaat en ALSÉÉN. Daarbij staan de belangen van Altena nadrukkelijk voorop
 • Filteren, beoordelen en doorgeleiden van vragen en antwoorden vanuit/ aan de gemeente. Daarbij schuw je het zelf ter hand nemen van het toetsenbord niet
 • Mondeling en schriftelijk rapporteren aan de bestuurder en programmamanager Mobiliteit over de voortgang, knelpunten en oplossingen met betrekking tot Rijkswaterstaat, ALSÉÉN en de overige stakeholders.

Over jou

 • Je bent bedreven in het begrijpen van belangen van diverse stakeholders en kunt evenwichtige oplossingen aandragen. Proactiviteit, stressbestendigheid en het vermogen om om te gaan met politieke en maatschappelijke druk zijn jou op het lijf geschreven  Je hebt een afgeronde relevante opleiding, minimaal op hbo-niveau, bijvoorbeeld in Omgevingsmanagement, Projectmanagement, Ruimtelijke Ordening, Bestuurskunde of vergelijkbaar.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur binnen grootschalige infrastructurele projecten.
 • Ruime ervaring binnen een politiek/bestuurlijke omgeving wordt als een eis beschouwd.
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke- en communicatievaardigheden en schuwt het niet om waar nodig brieven, adviezen of notities te schrijven.
 • Je bent een ware meester in het behouden van overzicht en hebt uitstekende plannings- en organisatievaardigheden. Uiteraard houd jij je hoofd koel!
 • Kennis van en ervaring met werken in MS Teams omgeving / Sharepoint is een pre.

Verwachte inzet 24 / 36 uur per week.

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Share