Social Impact Metingen

Wat voor maatschappelijk impact heeft uw bedrijf

 

Iedere sociaal ondernemer zou zijn impact moeten meten.

Je wilt weten wat jullie bereiken, zodat je ook weet op welk gebied jullie kunnen verbeteren. Met een goede impactmeting is het management beter in staat te sturen op impact en deze te maximaliseren.

Een tweede grote reden om impact te meten is om claims te kunnen onderbouwen naar alle belanghebbenden: financiers, klanten, overheden en media. Je kunt met impactdata mensen overtuigen, je merk versterken, en je onderscheiden van je concurrenten. Ook geldt dat je risico’s beheert en voorkomt dat je met je mond vol tanden komt te staan bij lastige vragen van de pers. Scepsis en negatieve publiciteit kunnen veel schade toebrengen aan het bedrijfsimago.

Ten derde draagt impactmeting bij aan de motivatie van werknemers wanneer zij echt zien dat er sprake is van impact – dat wat zij doen de wereld daadwerkelijk ten goede komt. In het contact met externen zal een goedgeïnformeerde medewerker nog meer als “ambassadeur” fungeren.

Drie goede redenen om je impact te meten

  1. Als ondernemer geeft het inzicht in wat je hebt bereikt en op welk gebied je kunt verbeteren. De impactmeting wordt daarmee een managementtool die je in staat stelt te sturen op impact maximalisatie.
  2. Daarnaast is het meten van impact van groot belang om claims van maatschappelijke waardecreatie hard te kunnen maken. Goede impactdata helpt je te overtuigen, je merk te versterken en je te onderscheiden van concurrenten.
  3. Tenslotte draagt impactmeting bij aan de motivatie van werknemers wanneer zij zien dat er echt sprake is van maatschappelijke waardecreatie. Trotse medewerkers zijn je beste ambassadeurs.

Hoe meet je je impact?

Impact meten is niet eenvoudig en vraagt een serieuze inspanning. Maar je hoeft niet meteen een integrale aanpak te kiezen, een meerjarenplan van steeds een klein stapje is vaak heel effectief. Begin met je primaire impact en ga van daaruit je meetsysteem langzaam uitbouwen.

Spil Intermediair kan samen met u een Social Impact meting uitvoeren en u daarna ondersteunen met het opbouwen en het maken van een stappenplan.

    Cart